Return to site

Ändring i stadgar- förlängd giltighetstid till 8 månader.

- Nu kan du utnyttja lektioner/paket längre än tidigare -

· Viktig information

Vi har nu sonderat terrängen och förlänger from nu 230627 giltighetstiden med 2 månader på inköpta varor på förhand vilket resulterar i att allt har längre giltighetstid än tidigare. Du kan därför nyttja erbjudanden om paket i upp till 8 månader om det inte tydligt framgår i en viss specifik kampanj vad som gäller genom externa aktörer. Vi kommer att skicka ut ett nytt godkännande via vår t bokningsystem ASTRA till alla våra inskrivna elever så att man få läsa igenom o godkänna vårt nya avtal.